หลังพิมพ์ของสติ๊กเกอร์

  • การเคลือบ

การเคลือบ uv เปรียบเทียบเคลือบด้าน

การเคลือบด้านเปรียบเทียบกับเคลือบเงา

การเคลือบ spot uv และปั๊มนูน 

การเคลือบ spot uv 

การเคลือบ uv และปั๊มนูน

การเคลือบด้าน และ spot uv

  • การปั้ม

การปั๊มนูนและปั้มฟอยล์ทอง

เคลือบ PVC และปั้มฟอยล์ทอง

การปั๊มทองเงาเปรียบเทียบพิมพ์ด้วยทองด้าน

การปั๊มทอง

  • บล็อคเคทอง

  • บล็อคปั๊มนูน