209BBBAG-packnwood-wrapped.jpg
3808276807_be0a378ae1.jpg
Chopstick1.jpg

อย่าช้า !! รีบเป็นเจ้าของงานคุณภาพเยี่ยม เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจของคุณ

พิเศษ !! ซองใส่ตะเกียบ สำหรับร้านอาหาร
ขนาดสำเร็จ 3x19 cm กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน สวยงาม + ทากาวเรียบร้อย

ด้วยหมึก food grade soy ink (หมึกถั่วเหลือง)

10,000 ซองราคาเพียง ซองละ 0.85
20,000 ซองราคาเพียง ซองละ 0.66

(ไม่รวมค่าตะเกียบ)
ราคาพิเศษ ถูกสุดดดๆ !!!!

Chopstick origami
209BBBAG-packnwood-wrapped
NAKI_edited
_edited
IMG_8076 (1)