รูปแบบการเคลือบ

การเคลือบทองด้านเปรียบเทียบทองเงา

การเคลือบด้านเปรียบเทียบกับเคลือบเงา

การเคลือบ uv เปรียบเทียบเคลือบด้าน

การเคลือบ spot uv 

การเคลือบ spot uv และปั๊มนูน 

การเคลือบด้าน และ spot uv

การเคลือบ uv และปั๊มนูน