โปรแฟ้ม.jpg
sushi katsu.png

กระดาษรองจาน

สีสัน สวย สดใส

เมื่อลูกค้าเห็นโปรโมชั่นหรือเมนูอาหาร

ยิ่งทำให้ร้านคุณน่าสนใจมากขึ้น

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

ขนาด A3

500 ใบ ใบละ 4.18 บาท

1,000 ใบ ใบละ 2.60 บาท

5,000 ใบ ใบละ 1.19 บาท

10,000 ใบ ใบละ 0.89 บาท เท่านั้น

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
1.png
กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
2.png
กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
3.png
กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
4.png