ตัวอย่างกระดาษ

การวัดความหนาเทียบกับน้ำหนัก แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1/s

กระดาษอาร์ตการ์ด 1/s เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ( Duplex Board )

กระดาษกล่องแป้งหลังเทาเปรียบเทียบความหนากับกระดาษปอนด์ 70 แกรม