รูปแบบการปั๊ม

การปั๊มนูนและปั๊มทอง

การปั๊มจม

การปั๊มทอง

การปั๊มเงินและปั๊มนูน

การปั๊มเงินสติ๊กเกอร์