ตัวอย่างกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม

กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม

แกรมกระดาษ : 60,65,70,80,232,260 แกรม

กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม 60,65,70,80 แกรม

เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม 232,260 แกรม

เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

คุณสมบัติกระดาษ

- กระดาษสีออกเหลืองนวลไม่ขาวเลยทีเดียว

- สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม

- มีน้ำหนักเบา

เหมาะกับการใช้งาน

- หนังสือ

- การ์ดนามบัตร

- สิ่งพิมพ์ทั่วไป

- บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

- งานไดคัทรูปทรงต่างๆ

กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม

อาร์ตการ์ด ( Art card ) 2/S

แกรมกระดาษ : 210,230,250,300 แกรม

กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมอาร์ตการ์ด 210,230,250,300 แกรม

เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

คุณสมบัติกระดาษ

- กระดาษสีออกเหลืองนวลไม่ขาวเลยทีเดียว

- สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม

- มีน้ำหนักเบา

เหมาะกับการใช้งาน

- หนังสือ

- การ์ดนามบัตร

- สิ่งพิมพ์ทั่วไป

- บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

- งานไดคัทรูปทรงต่างๆ

กระดาษปรู๊ฟ

กระดาษปรู๊ฟ 48.8 แกรม

เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

คุณสมบัติกระดาษ

- เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้น

- ผิวเนียนเรียบและทึบแสง

- มีน้ำหนักเบา

- ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เหมาะกับการใช้งาน

- หนังสือพิมพ์

- บิลต่างๆ

- กระดาษวาดรูป

- สิ่งพิมพ์ทั่วไป