ตัวอย่างกระดาษของหนังสือ

กระดาษปอนด์ ( Pond )

แกรมกระดาษ : 60,70,80,100,120 แกรม

      คุณสมบัติกระดาษ 

 - เรียบ

 - เหนียว

 - ขาว มีคุณภาพ

 - สีไม่สดมาก

     เหมาะกับการใช้งาน

 กระดาษปอนด์ปกติจะนำมาใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีค่า เช่น

 - เนื้อในหนังสือ

 - กระดาษรองจาน ซองตะเกียบ

 - โบวชัวร์ แผ่นพับ

 - โฉนดที่ดิน

 - ประกาศนียบัตร

 - เนื้อในนิตยสารหรือสมุด

กระดาษอาร์ตการ์ด( Art Card ) 1/S ผิวมันหนึ่งหน้า

แกรมกระดาษ : 250,270,300 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้าเทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ 

 - ผิวด้านหน้าเรียบเป็นมันเงา ส่วนด้านหลังจะมีผิวด้านและหยาบเล็กน้อย

 - รวมถึงผิวสัมผัสของเนื้อกระดาษที่เรียบเนียนและให้สีดูสดใส

       เหมาะกับการใช้งาน

 - กล่องเครื่องสำอางค์

 - กล่องใส่สินค้าต่างๆ

 - โปสการ์ด

 - เชล ทอกเกอร์

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กระดาษอาร์ตการ์ด ( Art Card ) 2/S ผิวมันสองหน้า

แกรมกระดาษ : 190,210,230,260,300 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 190 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 190 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 230 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 230 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 260 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 300 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

        คุณสมบัติกระดาษ 

 - กระดาษจะมีผิวเรียบ

 - มันเงาเหมือนกันทั้งสองด้าน

        เหมาะกับการใช้งาน 

 - โปสเตอร์

 - โปรการ์ด

 - ปกหนังสือ

 - แฟ้มเอกสาร

 - กล่องบรรจุภัณฑ์หลายประเภท

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กระดาษอาร์ตมัน ( Art Gloss )

แกรมกระดาษ : 80,85,89,95,104,113,118,128,157 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเคลือบผิวทั้งสองด้านและผ่านการขัดผิว

 - เนื้อกระดาษแน่น

 - มีความมันวาว

       เหมาะกับการใช้งาน

 - นิตยสาร

 - หนังสือ

 - โปสเตอร์

 - แผ่นพับ

 - ฉลากสินค้า

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กระดาษอาร์ตด้าน ( Art Matte )

แกรมกระดาษ : 89,95,104,115,128,157 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเคลือบผิวทั้งสองด้าน

 - มีสีขาวผิวเรียบ เนื้อด้าน ไม่มันวาว

 - พิมพ์แล้วให้ความรู้สึกคลาสสิค

 - พิมพ์แล้วสีไม่เงามาก

 - เคลือบผิวด้วยแคลเซียมคาร์บอนเนตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการพิมพ์

        เหมาะกับการใช้งาน

- นิตยสาร

 - หนังสือ

 - โปสเตอร์

 - แผ่นพับ

 - ฉลากสินค้า

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กระดาษถนอมสายตา ( Green Read )

แกรมกระดาษ : 60,65,70,80 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเป็นสีเหลืองนวล

 - อ่านสบายถนอมสายตา

 - มีความทึบแสง

 - น้ำหนักเบา

       เหมาะกับการใช้งาน

 - แบบเรียนทั่วไป

 - นวนิยาย

 - หนังสือวิชาการ

 - เอกสารวิชาการ

 - แผ่นพับ

 - ฉลากสินค้า

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กล่องแป้งหลังขาว ( White Back Duplex )

แกรมกระดาษ : 270,300,350 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 300 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 350 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - ด้านหนึ่งเคลือบผิวมันจะมีความเรียบและเงา ขาวกว่าอีกด้าน ผิวด้าน

 - มีความแข็งแรงทนต่อการใช้งาน

        เหมาะกับการใช้งาน

 - กล่องบรรจุอาหาร

 - กล่องเครื่องสำอางค์

 - ยาเวชภัณฑ์

 - ฉลากสินค้า

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กล่องแป้งหลังเทา ( Duplex Board )

แกรมกระดาษ : 270,310,350,400,450,500 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 310 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 350 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 400 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 450 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 500 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

    คุณสมบัติกระดาษ

- กระดาษด้านหน้าสีขาวผิวมัน ส่วนด้านในเป็นสีเทาผิวด้าน

- มีความแข็งแรง

- ราคาถูกกว่ากระดาษอาร์ตการ์ดอยู่มากแต่ความสวยงามของงานพิมพ์ด้อยกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด

      เหมาะกับการใช้งาน

- บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น

 - กล่องขนม

 - กล่องใส่สินค้าทุกชนิด

 - กล่องบรรจุอาหาร

 - ยาเวชภัณฑ์

 - ฉลากสินค้า

 - งานพิมพ์ขึ้นรูปไดคัททรงต่างๆ

กระดาษพรีเมียม

       คุณสมบัติกระดาษ 

 - ผิวสัมผัสมีความหลากหลายและมีหลากหลายสี สดใสให้เลือกใช้

- เพิ่มมูลค่างานพิมพ์ให้หรูหรามากขึ้น

       เหมาะกับการใช้งาน

 - การ์ดงานแต่ง

 - การ์ดเชิญ

 - นามบัตร

 - กล่องใส่สินค้าต่างๆที่ต้องการความพรีเมียม

 - สิ่งพิมพ์เกรดพรีเมียม

กระดาษจั่วปัง

กระดาษจั่วปังเทียบกับ

กระดาษปอนด์ 70 แกรม

ตัวอย่างงานกระดาษจั่วปัง

       คุณสมบัติกระดาษ 

- กระดาษที่มีความหนาและแข็งมาก

- เนื้อกระดาษสีน้ำตาล