ตัวอย่างกระดาษของปฏิทิน

กระดาษปอนด์ ( Pond )

แกรมกระดาษ : 60,70,80,100,120 แกรม

      คุณสมบัติกระดาษ 

 - เรียบ

 - เหนียว

 - ขาว มีคุณภาพ

     เหมาะกับการใช้งาน

 กระดาษปอนด์ปกติจะนำมาใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีค่า เช่น

 - โฉนดที่ดิน

 - ประกาศนียบัตร

 - เนื้อในนิตยสารหรือสมุด

กระดาษอาร์ตการ์ด( Art Card ) 1/S

แกรมกระดาษ : 250,270,300 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้าเทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ 

 - ผิวด้านหน้าเรียบเป็นมันเงา ส่วนด้านหลังจะมีผิวด้านและหยาบเล็กน้อย

 - รวมถึงผิวสัมผัสของเนื้อกระดาษที่เรียบเนียนและให้สีดูสดใส

       เหมาะกับการใช้งาน

 - กล่องเครื่องสำอางค์

 - กล่องใส่สินค้าต่างๆ

กระดาษอาร์ตการ์ด ( Art Card ) 2/S

แกรมกระดาษ : 190,210,230,260,300 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 190 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 190 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 230 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 230 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 260 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 300 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

        คุณสมบัติกระดาษ 

 - กระดาษจะมีผิวเรียบ

 - มันเงาเหมือนกันทั้งสองด้าน

        เหมาะกับการใช้งาน 

 - โปสเตอร์

 - โปรการ์ด

 - ปกหนังสือ

 - แฟ้มเอกสาร

กระดาษอาร์ตมัน ( Art Gloss )

แกรมกระดาษ : 80,85,89,95,104,113,118,128,157 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเคลือบผิวทั้งสองด้านและผ่านการขัดผิว

 - เนื้อกระดาษแน่น

 - มีความมันวาว

       เหมาะกับการใช้งาน

 - นามบัตร

 - นิตยสาร

 - หนังสือ

 - โปสเตอร์

 - แผ่นพับ

กระดาษอาร์ตด้าน ( Art Matte )

แกรมกระดาษ : 89,95,104,115,128,157 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเคลือบผิวทั้งสองด้าน

 - มีสีขาวผิวเรียบ

 - เคลือบผิวด้วยแคลเซียมคาร์บอนเนตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการพิมพ์

        เหมาะกับการใช้งาน

 - นามบัตร

 - นิตรสาร

 - หนังสือ

 - โปสเตอร์

 - แผ่นพับ

กระดาษถนอมสายตา ( Green Read )

แกรมกระดาษ : 60,65,70,80 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเป็นสีเหลืองนวล

 - อ่านสบายถนอมสายตา

 - มีความทึบแสง

 - น้ำหนักเบา

       เหมาะกับการใช้งาน

 - แบบเรียนทั่วไป

 - นวนิยาย

 - หนังสือวิชาการ

 - เอกสารวิชาการ

กล่องแป้งหลังขาว ( White Back Duplex )

แกรมกระดาษ : 270,300,350 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 300 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 350 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - ด้านหนึ่งเคลือบผิวจะมีความเรียบและขาวกว่าอีกด้าน

 - มีความแข็งแรงทนต่อการใช้งาน

        เหมาะกับการใช้งาน

 - กล่องบรรจุอาหาร

 - กล่องเครื่องสำอางค์

 - ยาเวชภัณฑ์

กล่องแป้งหลังเทา ( Duplex Board )

แกรมกระดาษ : 270,310,350,400,450,500 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 310 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 350 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 400 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 450 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 500 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

    คุณสมบัติกระดาษ

- กระดาษด้านหน้าสีขาว ส่วนด้านในเป็นสีเทา

- มีความแข็งแรง

- ราคาถูกกว่ากระดาษอาร์ตการ์ดอยู่มากแต่ความสวยงามของงานพิมพ์ด้อยกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด

      เหมาะกับการใช้งาน

- บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องขนม กล่องใส่สินค้าทุกชนิด

กระดาษพรีเมียม

       คุณสมบัติกระดาษ 

 - ผิวสัมผัสมีความหลากหลายและมีหลากหลายสี สดใสให้เลือกใช้

- เพิ่มมูลค่างานพิมพ์ให้หรูหรามากขึ้น

       เหมาะกับการใช้งาน

 - การ์ดงานแต่ง

 - กล่องใส่สินค้าต่างๆ

กระดาษจั่วปัง

กระดาษจั่วปังเทียบกับ

กระดาษปอนด์ 70 แกรม

ตัวอย่างงานกระดาษจั่วปัง

       คุณสมบัติกระดาษ 

- กระดาษที่มีความหนาและแข็งมาก

- เนื้อกระดาษสีน้ำตาล

       เหมาะกับการใช้งาน

- ปกหนังสือจั่วปัง

- ปฏิทินตั้งโต๊ะ

- บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องต่างๆ