ตัวอย่างกระดาษของคูปอง

กระดาษปอนด์ ( Pond )

แกรมกระดาษ : 60,70,80,100,120 แกรม

      คุณสมบัติกระดาษ 

 - เรียบ

 - เหนียว

 - ขาว มีคุณภาพ

     เหมาะกับการใช้งาน

 กระดาษปอนด์ปกติจะนำมาใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีค่า เช่น

 - โฉนดที่ดิน

 - ประกาศนียบัตร

 - เนื้อในนิตยสารหรือสมุด

กระดาษอาร์ตการ์ด ( Art Card ) 2/S

แกรมกระดาษ : 190,210,230,260,300 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 190 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 190 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 230 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 230 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 260 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 300 แกรม เทียบกับกระดาษปอนด์ 70 แกรม

        คุณสมบัติกระดาษ 

 - กระดาษจะมีผิวเรียบ

 - มันเงาเหมือนกันทั้งสองด้าน

        เหมาะกับการใช้งาน 

 - โปสเตอร์

 - โปรการ์ด

 - ปกหนังสือ

 - แฟ้มเอกสาร

กระดาษอาร์ตมัน ( Art Gloss )

แกรมกระดาษ : 80,85,89,95,104,113,118,128,157 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเคลือบผิวทั้งสองด้านและผ่านการขัดผิว

 - เนื้อกระดาษแน่น

 - มีความมันวาว

       เหมาะกับการใช้งาน

 - นามบัตร

 - นิตยสาร

 - หนังสือ

 - โปสเตอร์

 - แผ่นพับ

กระดาษอาร์ตด้าน ( Art Matte )

แกรมกระดาษ : 89,95,104,115,128,157 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเคลือบผิวทั้งสองด้าน

 - มีสีขาวผิวเรียบ

 - เคลือบผิวด้วยแคลเซียมคาร์บอนเนตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการพิมพ์

        เหมาะกับการใช้งาน

 - นามบัตร

 - นิตรสาร

 - หนังสือ

 - โปสเตอร์

 - แผ่นพับ

กระดาษถนอมสายตา ( Green Read )

แกรมกระดาษ : 60,65,70,80 แกรม

       คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษเป็นสีเหลืองนวล

 - อ่านสบายถนอมสายตา

 - มีความทึบแสง

 - น้ำหนักเบา

       เหมาะกับการใช้งาน

 - แบบเรียนทั่วไป

 - นวนิยาย

 - หนังสือวิชาการ

 - เอกสารวิชาการ