ตัวอย่างสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์กระดาษ

          คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์

- ฉีกขาดได้

- ราคาถูก

- ไม่กันน้ำ

- แช่ตู้เย็นได้ หมึกกันน้ำ

          เหมาะกับการใช้งาน

- เหมาะใช้สำหรับงานทั่วไป พื้นผิวเงา

สติ๊กเกอร์ PP ใส

          คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์

- ฉีกไม่ขาด

- ราคาถูก

- กันน้ำได้

- แช่ตู้เย็นได้ หมึกกันน้ำ

          เหมาะกับการใช้งาน

- เหมาะใช้สำหรับงานทั่วไป พื้นผิวใส

สติ๊กเกอร์ PP พื้นทึบขาว

          คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์

- ฉีกไม่ขาด

- ราคาถูก

- กันน้ำได้

- แช่ตู้เย็นได้ หมึกกันน้ำ

          เหมาะกับการใช้งาน

- เหมาะใช้สำหรับงานทั่วไป พื้นผิวทึบขาว